Zavlažovací systémy

Zavlažovací systém ušetří nejen Váš čas, ale i peníze vynaložené na zachování trávníku i zahrady. V našich podmínkách spadne zhruba polovina vody nutné ke kvalitnímu zalití trávníku ve formě deště, zbytek je pro zdárný vývoj a růst zeleně dodat. Hadicí to jistě nezvládnete. Pokud je zavlažovací systém správně navržen, odborně nainstalován a používán, pak Vám pomůže snížit spotřebu vody a přitom Vaše zeleň – trávník i rostliny – Vám budou přinášet radost ...

Trávník zabírá většinou největší plochu okolí domu. Jeho založení nebývá nejlevnější a také udržení v dobrém stavu vyžaduje množství času i finančních prostředků. Automatický zavlažovací systém se stává již téměř standardním vybavením nově zakládaných i rekonstruovaných starších zahrad. Tento systém odstraní nepříjemnou a zdlouhavou práci s hadicí, ušetří vodu a rovnoměrně zavlaží celou plochu. Ušetřený čas můžete věnovat Vašim koníčkům nebo rodině. Moderní systémy pracují v nočních hodinách, kdy je hodnota výparu nejnižší a proto spotřebují až o polovinu vody méně. Závlahový systém se stará o Vaši zahradu téměř automaticky a je řízen svou ovládací jednotkou. Stále častěji montujeme jednotky, které můžete ovládat přes internet např. tabletem či telefonem a které vyhodnocují data z místních meteostanic, aby následně upravily ideální délku závlahy a dodaly rostlinám jen tolik vody, kolik je třeba. Díky čidlu srážek systém reaguje na změny počasí a nezavlažuje nadbytečně. Navíc, krásné okolí domu bez jakýchkoliv diskusí zvyšuje tržní hodnotu a prestiž nemovitosti.

Která závlaha je drahá?

To, že zeleň pro optimální růst potřebuje nějakou vodu navíc, už víme a jeví se to rozumně. Teď už jenom přijít na to, jak ji dodat, aby tráva dostala, co potřebuje a náklady byly co nejnižší.

 

ručně hadicí

 

hadicí se zavlažovačem

 

automatickou závlahou

+ nízké náklady na pořízení + nízké náklady na pořízení - náklady na pořízení
- náš čas - náš čas + úspora času
- nerovnoměrná zálivka - nerovnoměrná, nedostatečná zálivka + rovnoměrné zalití potřebným množstvím vody
- zálivka za slunečního úpalu způsobí poškození rostlin, ztráty vody odparem - zálivka za slunečního úpalu způsobí poškození rostlin, ztráty vody odparem + postřikuje se v době kdy je nejmenší odpar a voda má čas vsáknout
    - při zapomenutí hrozí podmočení a zbytečně vynaložené náklady na vodu + postřikuje se v době kdy to nikoho neruší
        + nové jednotky vypočítají a dodají jen množství vody které chybí

K největšímu plýtvání vodou a nejčastější chybou je, pokud zavlažujete příliš mnoho a příliš často na nepropustné půdě – většina dodané vody pak nemusí být nikdy využita. Místo jednoho dlouhého závlahového cyklu je daleko účinnější rozdělit dobu zavlažování do několika

kratších cyklů a mezi jednotlivými cykly ponechat 15-30 minutovou přestávku. To umožní kvalitní vsáknutí závlahové dávky a výrazně omezí odtékání a odpar nadbytečné nevsáknuté vody pryč ze zahrady. Na druhou stranu není vhodné zavlažovat trávník příliš často. Při časté závlaze nic nenutí travní drn hledat vláhu v hlubších vrstvách.

Například: namísto 20-ti minutového nepřetržitého zavlažování každý den nastavte obden 4x start 5-ti minutové závlahy s 15-ti minutovou pauzou mezi starty.

Samozřejmě záleží na dalších vlivech, jako je propustnost půdy, svažitost terénu, nebo osluněnost plochy. Zahradu je potřeba sledovat a nalézt nejoptimálnější režim - ovládací jednotky umožňují jakoukoliv potřebnou kombinaci nebo možnost ovládání přes WIFI.

A může i ušetřit?

Ideální čas pro zavlažování je časně ráno - kolem 5:00 ráno, přibližně do 10:00 dopoledne. Tehdy je slunce ještě nízko, vítr je mírný a teplota není příliš vysoká. Pozor na zavlažování v průběhu dne –

vysoké teploty i vítr výrazně snižují účinnost zavlažování. Velká část vody se totiž vypaří, ještě než dopadne na trávník a také mnoho rostlin je citlivých na prudké zchlazování v horkých letních dnech.

Naopak zavlažování v podvečer také není příliš ideální, protože voda ulpí na listech trávníku i na výsadbách po celou noc – ideální pozvánka pro plísňová onemocnění a houbové choroby. Zavlažováním ráno dáme trávníku i rostlinám šanci, aby v průběhu dne oschly – dobrá prevence proti nemocem rostlin.

DĚLTE SYSTÉM NA ZÓNY …

Trávníky a výsadby mají výrazně rozdílné nároky na množství vody. Odlišné nároky budou ale i v závislosti na poloze plochy – plně nasluněné plochy, nebo plochy, které jsou většinu dne ve stínu. Podobný vliv má i konfigurace s ohledem na světové strany – více vláhy pro jižní a západní plochy a naopak méně vláhy pro severní či východní části pozemku. Pokud již při návrhu systému vezmeme všechny tyto vlivy v úvahu, pak vytváříme systém, který bude při provozu dostatečně flexibilní a umožňuje uživateli dodat pouze nezbytné množství vláhy pro každou specifickou plochu. A nemusí to vždy nutně znamenat zvýšení nákladů na vybudování systému – jen na tato kritéria myslet a vzít je v úvahu. Úspory vody se budou zcela jistě pohybovat v řádech desítek procent!

ZAVLAŽUJTE JEN TO, CO ROSTE …

Pokud jste se rozhodli pro stabilní zavlažovací systém, vyvarujte se přestřikům na chodníky, terasy a další zpevněné plochy. Systém navrhujte tak, aby se v tomto ohledu nedělaly nežádoucí kompromisy. Kontrolujte nastavení výsečí postřikovačů, aby nestříkaly na dům, bazén nebo terasu!

Rovněž správně nastavená hodnota tlaku vody má zcela zásadní vliv na hospodárnost systému. Správně nastavený systém s optimální velikostí kapek pracuje mnohem účinněji. Jemné a malé kapky, které vznikají příliš vysokým tlakem, jsou velmi náchylné na vliv větru a výrazně zvyšují odpar vody. Zkontrolujte, zda máte instalovány a nastaveny potřebné regulátory tlaku. Vysoký tlak je nepřítel zavlažovacího systému!

Proto si nechte Váš systém čas od času zkontrolovat a seřídit

Jakou vodu

Pro závlahu může být použita voda z vodovodního řadu, ze studny, dešťová voda nebo voda z vodního toku či nádrže.

Pro zvýšení životnosti každého zavlažovacího systému je nutné zajistit čistotu závlahové vody pomocí filtrů. S ohledem na vhodnost použití se nejlépe hodí voda dešťová. Tu, pokud je čistá, přijímají rostliny nejlépe.

Velkým problémem je však její shromažďování v dostatečném množství v době delšího sucha. Jímky na dešťovou vodu musí být proto vždy doplněny alternativním zdrojem vody a s její instalací je třeba počítat při stavbě.

Nejčastěji se k závlaze využívá voda ze studny. Tato voda je po určitých nákladech na

velké části našeho území relativně snadno dostupná, její používání se zatím nijak nezpoplatňuje. Nevýhodou studniční vody je dost často její značná mineralizace, choulostivým rostlinám navíc nemusí vyhovovat, že je vždy velmi chladná. Nízká teplota vody se negativně projevuje hlavně při volné zálivce z hadice. Použijeme-li jemné rozprašovače, ochlazení půdy není tak náhlé a rostliny jej snášejí lépe.

<>K závlaze lze využít i vodu z potoků, řek nebo rybníků, pokud se nacházejí v blízkosti závlahy a pokud jejich voda není závadná. Nezbytnou podmínkou je dokonalá filtrace vody. Z hlediska nákladů záleží na umístění čerpadla, délce přívodního potrubí a náročnosti na vybudování a provoz filtračního zařízení. K odběru vody z vodních toků a nádrží je nezbytný souhlas vlastníka (provozovatele) vodního zdroje, odběr vody může být zpoplatněn.

Co je k závlaze potřeba

Ke zpracování návrhu závlahy je zapotřebí

  • situační výkres pozemku s udáním měřítka, s vyznačením co se má zavlažovat, kde jsou zpevněné plochy, hotové nebo plánované výsadby, bazény ...
  • umístění zdroje vody a elektřiny
  • místo pro umístění řídící jednotky
  • informace o zdroji vody (studna, vodovod...) včetně informací o jeho vydatnosti

Rámcové podklady pro zpracování závlahy je výhodné připravit už v době, kdy ještě probíhá stavba nebo rekonstrukce domu a zahrady. Lze totiž v předstihu připravit např. prostupy v budovách, položit chráničky pro rozvody vody a elektřiny pod zpevněnými plochami apod.

Vlastní detailní návrh závlahy je nejlépe zpracovávat současně s návrhem zahrady nebo v přímé návaznosti na něj.

I automatický zavlažovací systém se dá zdokonalovat.

ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM PRŮBĚŽNĚ KONTROLUJTE!

Protože zavlažovací systém je většinou v činnosti v časných ranních hodinách, může se stát, že případné problémy systému odhalíme pozdě – někdy příliš pozdě.

  • Kontrolujte pravidelně správnou funkci systému, postřikovačů i elektroventilů. Při poklesu tlaku v systému jako první kontrolujte, zda není zanesený filtr systému.
  • Zaměřte se na správné nastavení postřikovačů i neporušenost kapkovacího potrubí. Doporučujeme vizuálně zkontrolovat každý postřikovač, zda se správně vysouvá i zasouvá, trysky nesmí být ucpané a elektroventily musí uzavírat / otevírat sekci spolehlivě a dostatečně rychle.
  • Zkontrolujte rovněž čidlo srážek a odstraňte z něj listy a případné další nečistoty, které mohou jeho funkci záporně ovlivnit.

Kontrolou systému zajistíte jeho správný a hospodárný provoz. Většina instalačních firem tyto kontroly smluvně provádí a rovněž ihned odstraní všechny zjištěné problémy. Vždy je ale dobré o systému vědět co nejvíce a přibližně jednou za měsíc si systém zkontrolujte sami – nezabere Vám to více než 15minut a nebudete tak nepříjemně překvapeni účty za vodné.

PRACUJTE S OVLÁDACÍ JEDNOTKOU!

Mění se roční období, mění se počasí. Tyto dva základní faktory výrazně ovlivní spotřebu vody zavlažovacím systémem. Proto pracujte pravidelně s nastavením ovládací jednotky.

Všechny ovládací jednotky Rain Bird®, K-RAIN® i další typy od firmy ITTEC jsou vybaveny funkcí Water Budget, která umožňuje rychlé a snadné změny doby zavlažování pro všechny sekce najednou, všechny ovládací jednotky lze doplnit ekonomickými senzory srážek typu Rain Check™ nebo Rain Sensor, které v případě dostatečných

přirozených srážek činnost systému dočasně pozastaví. Trvejte vždy na instalaci čidla srážek nebo nějaké pokročilejšího systému, který pracuje s klimatickými vlivy.

Neplaťte za vodu, kterou nevyužijete!

Rozhlédněte se po našich stránkách a najdete další užitečné tipy, jak efektivně využívat zavlažovací systémy, které dodává firma ITTEC - Rain Bird a K-RAIN . Hledáte další rady a nápady – kontaktuje nás nebo autorizované instalační firmy Rain Bird.

Zavlažovací systémy Rain Bird a K-RAIN- systémy bez kompromisů!

Kolik vody bude třeba?
Kolik vody trávník vlastně potřebuje?

V podmínkách České republiky představuje

roční úhrn srážek maximálně 1/2 potřebného množství vody pro optimální růst trávníků. Zbytek vody by měl být dodán jiným způsobem.

Pro zdárný vývoj zeleně je dobré dosáhnout hloubky provlhčení cca 20 cm pro trávníky a nejméně 40-60 cm pro dřeviny. Voda by měla být k dispozici pravidelně, ne však za cenu trvalého přemokření.

To představuje závlahovou dávku 10-15 l/m² trávníku týdně zpravidla ve třech závlahových cyklech, u trávníků pod vzrostlými stromy se jednotlivé dávky zvyšují cca na dvojnásobek. Mimořádnou pozornost je zapotřebí věnovat výsadbám stromů v prvních 2-3 letech po založení. Dávku volíme tak, abychom měli jistotu, že pronikla do hloubky celého zemního balu, se kterým byl strom vysazen, zároveň však musíme zabránit trvalému přemokření.

Množství vody samozřejmě dále kolísá v závislosti na venkovní teplotě a vlastnostech půdy (písčité a propustné kamenité půdy je zapotřebí zavlažovat častěji a většími dávkami než půdy nepropustné jílovité).

Pro představu o jaké množství vody na zálivku trávníku se jedná, můžeme vypočítat podle následujícího příkladu:

1000 m2 -> dávka vody 6 l/m2 -> 12x /měsíc -> 5 měsíců v roce = 360. 000 l = 360 m3 vody

Po odečtu přirozených srážek (cca 50%) se jedná o 180 m3 vody, kterou trávníky potřebují dodat.

treegreen.cz

Kontaktujte nás

Tree Green Silesia s.r.o.

Slavíkova 6142/18d

708 00 Ostrava - Poruba

Email: lakota@treegreen.cz

Tel: 603 441 280

IČO: 05191491
DIČ: CZ 0519149