Realizace zahrad

Navrhujeme a realizujeme veškerou zeleň 
             -  zakládání veškeré zeleně včetně hrubé i jemné modelace terénu            - přírodně krajinářské úpravy, rekreační zóny

            - výsadby stromů, keřů, rostlin

            - drobné zahradní stavby, pevněné plochy a vodní stavby

            - dodání a položení kobercového trávníku

 
Péče o dřeviny

            - zmlazovací a tvarovací řezy keřů

           - řez a ošetření stromů všech kategorií        

           - kácení stromu od kmene či koruny, štěpkování větví, frézování pařezů

           - práce horolezeckým způsobem

Střešní zahrady

           - kompletní založení extenzivní či intenzívní střešní zahrady

           - položení podkladních a vegetačních vrstev
           - vyřešení odvodnění a závlah


Štěrkové cesty        
          - stavby zátěžových stabilizačních systémů pro zahrady, parky i firemní areály
Kácení pro rozvoj

Kácení dřevin je vždy zásah nevratný a zásadní.

Pro rozvoj zahradních úprav je někdy třeba uvolnit místo, popřípadě odstranit některé stromy či keře nevhodně vysazené, poškozené nebo nemocné.

 Posouzení  nutnosti a rozsahu, zhodnocení  důsledků provádíme na základě znalostí a  dlouholeté praxe v kácení a ořezech dřevin. Toto je důležité vzhledem k minimalizaci případných trvalých škod a naopak k co největšímu využití původního potenciálu zahrady.

Kácení jakékoliv zeleně není jistě jednoduchá záležitost, ať již manipulací s nebezpečnou technikou případně nakládáním s hmotou většího rozsahu. Tuto činnost provádějí odborně vyškolení pracovníci, kteří rychle a bezpečně provedou všechny nutné práce i ve velmi rizikových podmínkách.

Péče o dřeviny

            - zmlazovací a tvarovací řezy keřů

           - řez a ošetření stromů všech kategorií        

           - kácení stromu od kmene či koruny, štěpkování větví, frézování pařezů

           - práce horolezeckým způsobem 
  Na dohled Dolomit jsme pracovali pro Český pavilón na světové výstavě Expo Miláno 2015

Světová výstava EXPO je prestižní záležitost pro každý zúčastněný národ. Měli jsme velkou radost, že jsme se mohli postarat o závlahu střešních výsadeb, tak aby zeleň Českého pavilónu byla v perfektní kondici po celou dobu výstavy a tím přispět k úspěšné reprezentaci naší vlasti. Po náročné práci je fajn se chvíli odreagovat. Jo a pro mistra Svěceného jsme měli čest dovézt housle vyrobené z kamenného bloku, na které hrál pří otevření Českého pavilonu.

 
 

U Prahy, je kolem Průhonického zámku park zapsaný jako světové dědictví Unesco.

Pracovat v takto významné lokalitě je poctou pro každého. Díky  spolupráci s významnými firmami v oboru jsme měli zapsat se v tomto parku k historicky dlouhé řadě vynikajících zahradníků a zahradnických vizionářů.

 
 

 
 

Ukázky z některých menších realizací