Kácení stromů

Kácení stromů a dřevin je vždy zásah nevratný a zásadní. Pro rozvoj zahradních úprav je někdy třeba uvolnit místo, popřípadě odstranit některé stromy či keře nevhodně vysazené, poškozené nebo nemocné.

Posouzení nutnosti a rozsahu, zhodnocení důsledků provádíme na základě znalostí a dlouholeté praxe v kácení a ořezech dřevin. Toto je důležité vzhledem k minimalizaci případných trvalých škod a naopak k co největšímu využití původního potenciálu zahrady.

Kácení jakékoliv zeleně není jistě jednoduchá záležitost, ať již manipulací s nebezpečnou technikou případně nakládáním s hmotou většího rozsahu. Tuto činnost provádějí odborně vyškolení pracovníci, kteří rychle a bezpečně provedou všechny nutné práce i ve velmi rizikových podmínkách.

Péče o stromy a dřeviny:

  • zmlazovací a tvarovací řezy keřů
  • řez a ošetření stromů všech kategorií
  • kácení stromu od kmene či koruny, štěpkování větví, frézování pařezů
  • práce horolezeckým způsobem

treegreen.cz

Kontaktujte nás

Tree Green Silesia s.r.o.

Slavíkova 6142/18d

708 00 Ostrava - Poruba

Email: lakota@treegreen.cz

Tel: 603 441 280

IČO: 05191491
DIČ: CZ 0519149