Kácení pro rozvoj

Kácení dřevin je vždy zásah nevratný a zásadní.

Pro rozvoj zahradních úprav je někdy třeba uvolnit místo, popřípadě odstranit některé stromy či keře nevhodně vysazené, poškozené nebo nemocné.08112010748

 Posouzení  nutnosti a rozsahu, zhodnocení  důsledků provádíme na základě znalostí a  dlouholeté praxe v kácení a ořezech dřevin. Toto je důležité vzhledem k minimalizaci případných trvalých škod a naopak k co největšímu využití původního potenciálu zahrady.

Kácení jaké-koliv zeleně není jistě jednoduchá záležitost, ať již manipulací s nebezpečnou technikou případně nakládáním s hmotou většího rozsahu. Tuto činnost provádějí odborně vyškolení pracovníci, kteří rychle a bezpečně provedou všechny nutné práce i ve velmi rizikových podmínkách.

Péče o dřeviny

            - zmlazovací a tvarovací řezy keřů

           - řez a ošetření stromů všech kategorií        

           - kácení stromu od kmene či koruny, štěpkování větví, frézování pařezů

           - práce horolezeckým způsobem