Co Čech to zahradník

Navrhujeme a realizujeme veškerou zeleň 
             -  zakládání veškeré zeleně včetně hrubé i jemné modelace terénu

2012-05-22-118

            - přírodně krajinářské úpravy, rekreační zóny

            - výsadby stromů, keřů, rostlin

            - drobné zahradní stavby, pevněné plochy a vodní stavby

            - dodání a položení kobercového trávníku

 
Péče o dřeviny

            - zmlazovací a tvarovací řezy keřů

           - řez a ošetření stromů všech kategorií        

           - kácení stromu od kmene či koruny, štěpkování větví, frézování pařezů

           - práce horolezeckým způsobem

Střešní zahrady

           - kompletní založení extenzivní či intenzívní střešní zahrady

           - položení podkladních a vegetačních vrstev
           - vyřešení odvodnění a závlah


Štěrkové cesty        

          - stavby zátěžových stabizačních systémů pro zahrady, parky i firemní areály


 
  
 

2012-05-23-119